Miễn Trừ Trách Nhiệm

Miễn trừ trách nhiệm Cá Cược Esport

Cá Cược Esport cam kết bảo vệ quyền lợi và quyền riêng tư của khách hàng. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, Cá Cược Esport có thể được miễn trừ trách nhiệm. Những thông tin sau đây sẽ trình bày chi tiết về chính sách miễn trừ trách nhiệm của Cá Cược Esport.

1. Mục đích của chính sách miễn trừ trách nhiệm

 • Xác định rõ ràng trách nhiệm và quyền lợi của Cá Cược Esport và khách hàng.
 • Giới hạn phạm vi trách nhiệm của Cá Cược Esport theo đúng quy định pháp luật.
 • Bảo vệ quyền lợi cho Cá Cược Esport và khách hàng trước các trường hợp xảy ra tranh chấp, sự cố.
 • Giúp Cá Cược Esport tập trung phát triển dịch vụ và nâng cao chất lượng trải nghiệm cho khách hàng.
Miễn trừ trách nhiệm Cá Cược Esport

Miễn trừ trách nhiệm Cá Cược Esport

2. Phạm vi miễn trừ trách nhiệm

Cá Cược Esport có thể được miễn trừ trách nhiệm trong những trường hợp sau:

 • Sự cố do nguyên nhân khách quan: Cá Cược Esport không chịu trách nhiệm cho các sự cố do nguyên nhân khách quan như thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, chiến tranh, v.v.
 • Lỗi do người dùng: Cá Cược Esport không chịu trách nhiệm cho các lỗi do người dùng gây ra như sử dụng sai hướng dẫn, cung cấp thông tin sai lệch, v.v.
 • Hành vi vi phạm pháp luật: Cá Cược Esport có quyền miễn trừ trách nhiệm đối với khách hàng có hành vi vi phạm pháp luật hoặc vi phạm các quy định của Cá Cược Esport.
 • Sự cố do bên thứ ba: Cá Cược Esport không chịu trách nhiệm cho các sự cố do bên thứ ba gây ra như nhà mạng, dịch vụ thanh toán, v.v.

3. Quyền lợi của khách hàng

 • Khách hàng có quyền truy cập, chỉnh sửa và xóa thông tin cá nhân của mình.
 • Khách hàng có quyền yêu cầu ngừng cung cấp dịch vụ và xóa thông tin cá nhân của mình khỏi hệ thống Cá Cược Esport.
 • Khách hàng có quyền khiếu nại về việc thu thập, sử dụng thông tin cá nhân của mình nếu phát hiện vi phạm.
Miễn trừ trách nhiệm Cá Cược Esport

Miễn trừ trách nhiệm Cá Cược Esport

4. Bảo mật thông tin

Cá Cược Esport cam kết thực hiện các biện pháp bảo mật phù hợp để bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng khỏi truy cập trái phép, sử dụng, tiết lộ, thay đổi hoặc phá hủy trái phép.

5. Thay đổi chính sách miễn trừ trách nhiệm

Cá Cược Esport có thể sửa đổi, cập nhật, bổ sung chính sách miễn trừ trách nhiệm này bất cứ lúc nào.

Cá Cược Esport luôn nỗ lực mang đến cho khách hàng trải nghiệm an toàn và tin cậy. Chính sách miễn trừ trách nhiệm này được xây dựng nhằm đảm bảo quyền lợi của cả hai bên và giúp Cá Cược Esport tập trung phát triển dịch vụ tốt hơn.

Trân trọng, 

BQT Cá Cược Esport